Hier vind u ons voorlopige programma voor de Spirituele Proeverij op 29 januari 2023 van 12.00 tot 17.00 uur
Gebouw De Nieuwe Nes
Schoenmakerspad 1 te Schagen