Leo gaat spreken over hoe wij mensen zijn ontstaan in samenhang met de Aarde, Zon en Maan en de overige planeten in ons zonnestelsel. Hoe de schepping hiervan plaats vond door de offering en werken van zeer hoge Geestelijke krachten. Door welke fasen wij zijn gegaan gedurende de tijdperken van miljarden jaren die achter ons liggen. Wat ons min of meer te wachten staat in de tijdperken die nog komen.

Het lijkt erop dat wat er is verworven door levens heen en in de laatste jaren, zich gaat samenballen om dit alles naar buiten te brengen. Alsof daarmee een levensopdracht wordt vervuld. Ik voel daarin ook een verwantschap met hetgeen Rudolf Steiner ons heeft nagelaten, omdat de “Bron” de zelfde is..

Ik hoop deze avond voor de aanwezigen de inspirerende krachten van Liefde te laten doorklinken in de woorden die worden gesproken.